strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


sunnici, sunnizm

(arab. ahl as-sunna wa al-dżama’a „ludzie tradycji i wspólnoty”) – największe ugrupowanie muzułmanów, formujące się w opozycji do szyitów. Między s. a szyitami nie ma istotnych różnic natury religijnej (oba ugrupowania uznają Koransunnę), różnice mają raczej charakter polityczny – chodzi o zasadę, kto ma sprawować władzę nad muzułmanami; różnice dotyczą też szczegółów prawa muzułmańskiego (sunnici mają cztery szkoły prawne, szyici w zasadzie jedną).

[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.