strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


welajat-e fakih

(pers., arab. wilajat al-fakih – „rządy uczonego prawnika”) – koncepcja wprowadzona przez imama Chomeiniego w połowie XX w., która obecnie leży u podstaw systemu państwowego w Iranie; polega ona na utożsamieniu uczonego prawnika z potomkiem Proroka w funkcji zwierzchnika społeczności muzułmańskiej – prawo pochodzi od Boga i jest zatem nadrzędne w stosunku do decyzji parlamentu czy rządu, dlatego najważniejszą rolę w państwie muzułmańskim muszą pełnić uczeni prawnicy muzułmańscy, którzy orzekają, co jest zgodne z szariatem, a co nie.

[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.