strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


fundamentalizm
– tradycjonalistyczny nurt polityczny w islamie współczesnym, dążący do przeciwstawienia europejsko-chrześcijańskim wartościom świata zachodniego wartości rdzennie muzułmańskich i charakteryzujący się nierzadko agresywnością, która jest wyrazem buntu przeciw dominacji kulturowej i ekonomiczno-technicznej Zachodu; f. bywa inspiracją dla działań terrorystycznych, choć w większości przypadków nie wychodzi poza teren świata muzułmańskiego; f. po arabsku nazywa się salafijja i oznacza ruchy reformatorskie w łonie islamu, głoszące powrót do tradycji przodków, czyli czystego islamu Koranusunny; głównym przedstawicielem f. jest stowarzyszenie Braci Muzułmanów, założone w 1928 r. przez Hasana al-Bannę w Egipcie oraz wahhabizm z Arabii Saudyjskiej, choć istnieje wiele innych organizacji inspirowanych tą ideologią, także wśród imigrantów muzułmańskich; f. nie jest zjawiskiem typowo muzułmańskim i nie wszyscy muzułmańscy f. to agresywni wrogowie Zachodu.
[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.