strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


Abraham
(arab. Ibrahim)przez islam uznawany jest za pierwszego muzułmanina, wspólnego przodka wszystkich Arabów i Żydów. Jest jednym z ważniejszych proroków islamu, gdyż uznaje się go za pierwszego monoteistę. Historia poświęcenia przez A. syna w ofierze Bogu opisana jest w Koranie inaczej niż w Biblii. Według islamu A. miał poświęcić na rozkaz Boga swego pierworodnego Izmaela, syna egipskiej niewolnicy Hagar. Bóg ocalił Izmaela, a A. złożył w ofierze barana. Na pamiątkę ofiarowania Izmaela muzułmanie obchodzą na zakończenie ramadanu Święto Ofiar, zw. Wielkim Świętem, w którego trakcie każdy ojciec rodziny składa w ofierze barana, tak jak to niegdyś uczynił praojciec. A. wraz z Izmaelem odbudowali pierwszą świątynię w Mekce Al-Kabę, którą według legendy zbudował Adam. Jest to najważniejsze i najświętsze miejsce dla muzułmanów. A. ustalił też rytuał pielgrzymki do Mekki, w której sam zamieszkał.
[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.