strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


ahl al-kitab
(arab. „ludzie Księgi”, inaczej „posiadacze Księgi”) – określenie żydów i chrześcijan jako posiadających świętą księgę objawioną (pierwsi Torę, drudzy Ewangelię); czasem określenie to obejmuje także zoroastryjczyków (zaratusztrian). Jako wyznawcy monoteizmu i posiadacze tego samego, co muzułmanie, choć zniekształconego objawienia, nie mogą być nawracani na islam siłą. W klasycznym państwie muzułmańskim a. al-k. byli kategorią ludzi „objętych opieką” (arab. ahl az-zimma), posiadali własne prawa i znaczną autonomię, nie służyli w wojsku i w zamian za to płacili podatek pogłówny zw. dżizja.
[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.