strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


Koran

(arab. Al-Qur’an, dosłownie: „recytacja”) – święta Księga muzułmanów, objawiona Mahometowi w latach 610–632, słowo Boże, którego taki sam tekst znajduje się w niebie (arab. Umm al-Kitab – „matka Księgi”) – w przeciwieństwie do świętych Ksiąg żydów i chrześcijan zawiera pełnię objawienia. K. jest podstawowym źródłem prawa i zasad islamu, zawiera także historię objawienia i wizje raju, piekłaSądu Ostatecznego. Recytowanie jego fragmentów po arabsku stanowi modlitwę – K. nie wolno było tłumaczyć na inne języki, obecnie dopuszczalne są przekłady jako pomoc w rozumieniu tekstu arabskiego. K. składa się ze 114 sur ułożonych od najdłuższej do najkrótszej (a nie chronologicznie) – wyjątkiem jest pierwsza, krótka sura Otwierająca (arab. Al-Fatiha), najważniejsza modlitwa w islamie. Sury, które powstały wcześniej, w Mekce (90), dotyczą przede wszystkim zasad wiary, powstałe później, w Medynie (24), także prawa i organizacji życia społecznego. K. napisany jest prozą i prozą rymowaną, a jego język i styl uchodzą za wzór doskonałości. Spisano go po śmierci Proroka.

[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.