strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


meczet

(arab. masdżid)miejsce zbiorowej modlitwy muzułmanów. Pierwszym m. powstałym na ziemi jest Al-Kaba. Każda znaczniejsza miejscowość posiada przynajmniej jeden większy meczet piątkowy i mniejsze domy modlitwy. W każdym m. znajduje się mihrab, czyli nisza, która wskazuje kierunek na Mekkę, minbar, czyli kazalnica, z której wygłaszane są kazania (chutba), rahla, czyli pulpit na Koran. Przy m. musi też być studnia albo inny zbiornik wodny, by wierni mogli dokonać koniecznych przed modlitwą ablucji. W nowoczesnych meczetach są po prostu łazienki. Przy m. zazwyczaj jest minaret – wieża, z której muezzin wzywa wiernych do modlitwy. Najważniejsza modlitwa w m. ma miejsce w piątek w południe, lecz uczestniczenie w niej nie jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Modlitwę prowadzi imam. W m. często znajduje się oddzielone miejsce modlitwy dla kobiet, jeśli go nie ma, kobiety modlą się z tyłu, za mężczyznami. W czasie pomiędzy modlitwami m. bywa miejscem nauki, skupienia, a nawet odpoczynku. Przed wejściem do m. należy zdjąć buty – jego wnętrze jest wyłożone dywanami lub matami.

[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.