strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


medresa

(arab. madrasa, pers. madrase – „miejsce nauki, szkoła”) – uczelnia, w której nauczane są zasady islamu, prawo i teologia muzułmańska, m. utrzymywane były z fundacji religijnych (wakf), budowano je jako meczety z miejscami do nauki, ale także z pomieszczeniami mieszkalnymi oraz bibliotekami, łaźniami i jadłodajniami, nierzadko wyróżniały się piękną formą architektoniczną; do dziś funkcjonują tradycje m. w ramach uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, najważniejszej uczelni muzułmańskiej.

[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.